Download algemene voorwaarden

Claims en retourgoederen
Indien de koper goederen ontvangt, anders dan de bestelde goederen, dient De Golfballenman binnen 14 dagen schriftelijk op de hoogte van de claim te worden gebracht. De klant heeft het recht om de aangeschafte producten binnen 14 dagen na ontvangst aan degolfballenman te retourneren. De kosten van het retourzenden zijn voor rekening van de koper. Wanneer de geretourneerde goederen overeenkomstig zijn aan de orgineel door degolfballenman verstuurde goederen, vergoedt degolfballenman het aankoopbedrag met aftrek van de verzendendkosten.

Gegevensbescherming
De persoonsgegevens die door u aan degolfballenman worden verstrekt via de website of e-mail, worden uitsluitend gebruikt voor eigen reclamedoeleinden. Indien u niet wenst te worden opgenomen in de klanten database van DeGolfballenman.nl kunt u dit kenbaar maken via de website . Uw gegevens worden vervolgens uit onze database verwijderd. Al uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet door ons doorgegeven aan derden.

Tot stand komen overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand door een bestelling van de opdrachtgever en aanvaarding van deze bestelling door degolfballenshop. De bestelling kan telefonisch, per e-mail of on-line geplaatst worden op de internetsite van degolfballenman. De aanvaarding door Heitoo geschiedt door het toezenden van een schriftelijke bevestiging van de bestelling per e-mail of door het toezenden van de door u bestelde goederen.

Status goederen
Alle op deze internetsite aangeboden goederen betreffen gebruikte goederen tenzij anders  nadrukkelijk is aangegeven.

Aanbiedingen en prijzen
Alle op de internetsite aangegeven prijzen zijn inclusief B.T.W. De prijzen zijn geldig voor verzending binnen Nederland, tenzij anders is vermeld. De aangeboden prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Aan de genoemde prijzen op deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen en drukfouten zijn voorbehouden.

Betalingswijze en betalingstermijn
Betaling van de door u bestelde goederen geschiedt door middel van een betaling via iDeal of een handmatige overschrijving.

Verzending
Alle geplaatste bestellingen worden, tenzij anders aangeven, via TNT Post verzonden. De verzendkosten worden automatisch via onze internetshop berekend. Wij hanteren onderstaande verzendkosten voor een verzending binnen Nederland. Buiten Nederland gelden afwijkende tarieven, neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Indien een product op voorraad is heeft u uw bestelling doorgaans binnen 3 werkdagen in huis.

Aansprakelijkheid
De totale aansprakelijkheid van degolfballenman wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst met de wederpartij is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief BTW). In alle gevallen is de aansprakelijkheid van degolfballenman beperkt tot het bedrag waarvoor zij zich in redelijkheid kan verzekeren.